Toolkit 1.35.0.30

Toolkit 1.35.0.30

Seagate – 4,4MB – Freeware – Windows
Bộ công cụ giúp bạn tận dụng tối đa giải pháp lưu trữ của mình với các công cụ dễ sử dụng để sao lưu tệp, quản lý bảo mật và hơn thế nữa.

Tổng quan

Toolkit là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Seagate.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Toolkit là 1.35.0.30, phát hành vào ngày 04/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.33.0.50, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

Toolkit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,4MB.

Toolkit Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Toolkit!

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Toolkit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại